ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi feltételeket a Felhasználó a honlap böngészésével, képzésre való jelentkezéssel automatikusan elfogadja.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

1) A honlap üzemeltetője

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

  • név: Sárközi Krisztina (egyéni vállalkozó)
  • Székhely: 2092, Budakeszi Losonc u. 6/A/A.
  • Magyar adószám: 79256016-1-33
  • Bankszámlaszám: 10918001-00000044-82630007 (Unicredit Bank Zrt)
  • Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU 62 10918001-00000044-82630007
  • S.W.I.F.T. : BACXHUHB
  • e-mail: krisztina@napsugarmuhely.hu

2) Általános Szerződési Feltételek

Regisztráció (feliratkozás, feliratkozás feltételei, leiratkozás): A honlapon keresztül hírlevélre való feliratkozás jelenleg nem lehetséges, kizárólag képzésekre, rendezvényekre való jelentkezés működik.

 A Szolgáltató nem felel a képzésekre, rendezvényekre való jelentkezések során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

A képzésekre való jelentkező kijelenti, hogy az általa megadott e- mail cím céges, üzleti használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra információkat kapjon a Szolgáltatótól. Amennyiben a jelentkező hibás adatokkal töltötte ki az űrlapot, ezt a Szolgálató elérhetőségein jelezheti.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely képzésre, rendezvényre jelentkező jelentkezését visszautasítsa. A jelentkező ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Árak, fizetési feltételek

A honlapon közzé tett díjak áfát nem tartalmaznak, szolgáltató alanyi adómentes tevékenységet végez. A képzésekre való jelentkezések a képzésben megjelölt első részlet megfizetésével válnak véglegessé.

Lehetséges fizetési mód:

  • Banki átutalás / befizetés a Szolgáltató Unicredit Bank Zrt-nél vezetett, forint számlájára.

Képzésre, rendezvényre jelentkezés folyamata

A Jelentkező elküldi jelentkezését a honlapon található űrlapon keresztül.

A Szolgáltató legfeljebb 48 órán belül e-mailen megküldi a Jelentkező részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Jelentkező önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el.

Képzésre, rendezvényre való jelentkezés lemondása

Képzés, rendezvény előtti 7. napig a Jelentkező visszamondhatja a jelentkezési szándékát  elektronikus, írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja 7 napon belül a program díját.

Amennyiben a lemondást 7 napon belül jelzi a Jelentkező, a lemondott képzésre befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

Kedvezmények, akciók

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa meghirdetett képzésekre, szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az általa már befizetett képzések esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A Jelentkező az aktuális feltételekkel veszi igénybe a képzést, rendezvényt.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

3) Szerzői jogok

Kijelentjük, hogy a Szolgáltató (továbbiakban Szerző) birtokolja a honlapon látható információkat, anyagokat (továbbiakban: Szellemi Alkotás).

A Szellemi Alkotás teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján).

A Szellemi Alkotáshoz tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához.

A Szellemi Alkotásból idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző előzetes írásos engedélyével lehet.

A fenti feltételek megsértése esetén a Szerző a jogsértéssel való felhagyást követelheti, további jogi lépések megtételére kényszerül. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A jelen feltétek tudomásulvételével a Felhasználó egyúttal aláveti magát a szerzői jogi szabályozásnak és a Szolgáltató cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének is.

Az oldal látogatása, a Szellemi Alkotás olvasása és a felelősség kizárása

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A Szerző kizár a Szellemi Alkotás használásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményre, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokra és következményekre vonatkozó – mindennemű felelősséget.

Változtatás joga

A Szellemi Alkotásban található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.

4) Az ÁSZF módosítása

Szolgálató fenntartja magának a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.